گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۸۷ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه


  • امکانات بیمارستانی در گلستان به خوبی توزیع نشده است پروژه های ابتر زیادی در گرگان وجود دارد اهدای 34 اسپیلت به مدارس بخش مرزی داشلی برون خیزش گلستان برای کاهش بیکاری اجرای یکهزار طرح کشاورزی گلستان منتظر وام  طرح ضربتی ساماندهی متکدیان در گرگان اجرا می شود صادرات 27هزار تن فرآورده دامی از گلستان