گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۸۰ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    اقتصاد گلستان چارهای جز فعال کردن بخش خصوصی ندارد یک سوم سرطان ها در صورت تشخیص زودرس قابل درمان است فضای اشتغال برای جوانان فارغ التحصیل فراهم شود