گرگان - یکشنبه 30 دي 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۲۳ دي ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۷۰ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه


  • اطلس دریایی ویژه گلستان تهیه شود ۳ پروژه بزرگ گردشگری در گلستان اجرا می شود ۴۰ درصد مدارس گلستان تخریبی است صدور بیش از ۲۳۰۰ رأی جایگزین حبس در محاکم گلستان اقدامات شایسته ای در خصوص آسیبهای اجتماعی صورت نگرفته است برخی مدیران گلستان مانع تولید و اشتغال شدهاند ۵۳۷ دانش آموز بازمانده از تحصیل در گلستان وجود دارد