گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۵۰ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه


  • معضلات اجتماعی با ارتقای سلامت اجتماعی رفع می شود عقب ماندگی شاخص های فرهنگی در گلستان بخشی از جاده آسیایی در پارک ملی گلستان پاکسازی شد آتش سوزی جنگل کردکوی کنترل شده است نشان جغرافیایی فرش دستباف ترکمن گلستان ثبت شد سامانه بارشی در راه گلستان بررسی راهکارهای ایجاد و توسعه زیرساخت های گلستان با حضور وزیر راه سردیس شهدای قیام پنجم آذر گرگان ساخته شود