گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۴۹ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه


  • نابسامانی حاشیه نشینی درگلستان اعتبارات هزینهای گلستان بیش از ۳۷ درصد افزایش داشته است بازسازی ۷ روستای آسیب دیده کرمانشاه به سپاه نینوا گلستان سپرده شد  ۲۰۵ کیلوگرم مواد مخدر در گلستان کشف شد  44 درصد منازل روستایی گلستان مقاوم سازی شد  اغلب شهرداران گلستان شرایط احراز شهرداری را ندارند  کمیته کمک به زلزله زدگان در نظام مهندسی گلستان ایجاد شد