گرگان - دوشنبه 19 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه 22 آبان 1396 / شماره 1647 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 4  


    تخممرغ در صدر گرانی طرح جامع ترافیک گرگان به تصویب نرسید یک دستگاه اتوبوس شهری گرگان به رمپ معلولان مجهز شد بیمارستان صحرایی در مناطق محروم شهرستان گمیشان برپا میشود راننده تاکسی گرگانی کیف حاوی طلا را به صاحبش برگرداند ۵۰۰ میلیون تومان برای کمیته نجات پنبه گلستان تصویب شد  نگاه تحولی با روزمرگی و کار کارمندی محقق نمیشود ۷۲ درصد از آبهای سطحی گلستان مهار شد گلستان وکمبود آب