گرگان - دوشنبه 23 مهر 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه 29 شهريور 1396 / شماره 1627 / 4 صفحه
  • در اين صفحه


  • روستایی خاکستری با مردمانی رنگارنگ نازنین قرنجیک برگزیده بیست و چهارمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان در کرمان ، در رشته طراحی جشنواره ملی هنرهای تجسمی با معرفی برگزیدگان به کار خود خاتمه داد چالش نظام الکترونیک سلامت در گلستان افزایش ۵ درصدی حجم تلفات جاده ای حوزههای علمیه کم هزینه و پر منفعت هستند بازکشت حجاج به گلستان سرانه تولید زباله در گلستان روزانه ۶۰۰ گرم است