گرگان - پنج شنبه 3 خرداد 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه 26 تير 1396 / شماره 1604 / 4 صفحه
  • در اين صفحه


  • سیر تکاملی مفهوم غیاب در شعر فارسی وقتی نیلوفر زخم راصدا می زند نگاهی به کتاب نیلوفر نام دیگر زخم است از نیلوفر شریفی نشر بوتیمار 1396  ما اسمهایمان نیستیم شعری از مازیارعارفانی شعری از سارا ناصر نصیر شعری از نسرین قنبری