گرگان - پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه 26 تير 1396 / شماره 1604 / 4 صفحه
  • در اين صفحه


  • اعتبارات گلستان ۴۷ درصد افزایش یافت راه‎اندازی واحد سوخت‎رسان فرودگاه کلاله نیازمند تامین اعتبار است زائران حج با اخلاق خوب تبلیغات مخرب سعودی ها را خنثی کنند مدیریت شهری گرگان برای پُر کردن زیرگذر دخانیات برنامه ریزی کند سالانه 800 تا هزار نفر به تعداد مهندسان گلستان اضافه می شود گنبد و روستاهایی بدون آب وراه تفرقه بزرگترین مانع رشد ملت های مسلمان است دیوار دفاعی گرگان معجزه مهندسی تمدن ایران است پروژههای قابل اتمام گلستان مورد توجه قرار دارند کمبود آب در سدهای گلستان کشت پنبه را کاهش داد