گرگان - دوشنبه 7 فروردين 1396 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه 25 اسفند 1395 / شماره 1566 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    اورژانس گلستان با ۴۶ پایگاه در ایام نوروز فعال است درگیری چهار جوان در روستای تمرقره قوزی کلاله  ۱۲۳ نقطه حادثه خیز در جاده های گلستان شناسایی شد  موسس دانشکده پزشکی گرگان تجلیل شد