گرگان - شنبه 6 شهريور 1395 - دما درجه سانتیگراد

شنبه 6 شهريور 1395 / شماره 1493 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


  • مازندران

    رشد صددرصدی تختهای بیمارستانی و ویژه در گلستان  تجهیز زمین های حاشیه رودخانه مرزی اترک به سامانه انتقال آب تامین اجتماعی گلستان ماهانه 450 میلیارد ریال مستمری پرداخت می کند در هفته دولت صورت گرفت: بازدید دکتر سیف از پروژه مورد حمایت بانک مهر اقتصاد گلستان  مصرف آب در ایران بسیار بالاست